40 اتود برای تقویت ریز نوازی

بدون امتیاز 0 رای
800,000 تومان

پکیج آموزشی چهل اتود (سه دوره مبتدی، متوسطه و پیشرفته)

 • اتود های کاربردی برای تقویت دست ها
 • توضیحاتی پیرامون میزان های ساده، ترکیبی و لنگ
 • تمرین ریز و ریتم در مترهای مختلف
 • روش کار با مترونوم
 • اتودهایی برای دراب و پیش ریز
 • تکنیک دست افشان
0
800,000 تومان

40 اتود برای تقویت ریز نوازی (دوره پیشرفته)

بدون امتیاز 0 رای
300,000 تومان
 • اتودهای کاربردی برای تقویت دست ها
 • کار با مترونوم در میزان های ترکیبی و لنگ با اکسنت چپ و راست
 • میزان های ترکیبی
 • میزان های لنگ
 • اتود برای تکنیک دست باز (دست افشان)
2
300,000 تومان

40 اتود برای تقویت ریز نوازی (دوره مبتدی)

بدون امتیاز 0 رای
250,000 تومان
 • اتودهای کاربردی برای تقویت دست ها
 • روش کار با مترونوم در میزان های ساده
3
250,000 تومان